Lars P. Revision betjener små og mellemstore virksomheder inden for regnskabsklasse A og B.

Der udføres arbejdsopgaver inden for:

  • bogføring
  • regnskabsassistance
  • erklæringsafgivelse
  • skatteopgørelse
  • selvangivelser med specielle indkomstforhold,
    navnlig selvangivelser med indkomst fra udlandet